Zimná záhrada - Veranda

Systém, ktorý využíva základný princíp drenáže a ventilácie fasádnych systémov doplnený o profily, ktoré umožňujú realizovať rôzne riešenia pre zimné záhrady a verandy. 

Systém Veranda dopĺňajú stavebné profily a doplnkové profily pre adaptáciu “bez” a “s” prerušeným mostom, čo dovoľuje zahrnúť do konštrukcie akýkoľvek druh otvárania. Sada tesnení z E.P.D.M materiálu, odolná voči poveternostným vplyvom, zaručuje výbornú vodotesnosť systému.

» Zasklenie

Fix: Maximálne 50 mm / Minimálne 24 mm
Strešné okno: Maximálne 38 mm / Minimálne 24 mm

Možnosti otvárania

Vonkajšie otváranie: von-výklopné, motorizované
» Časti
Stĺp – 52 mm / Priečnik- 52 mm

» Hrúbka steny profilov

Stĺp – 2,1 mm / 3,0 mm
Priečnik 2,1 mm

» Minimálny sklon

Pt= 12% (7º)

» Maximálny sklon

Pt= 85% (40º)

» Povrchové úpravy  

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

 

» Tepelná priepustnosť

Ucw od 0,6 (W/m²K)

Konzultovať rozmer skla

» Prievzdušnosť

(EN 12152:2000) Trieda AE

» Vodotesnosť

(EN 13114:2001) Trieda RE1500

» Odolnosť proti vetru

(EN 13116:2001): VHODNÝ

(návrhové zaťaženie 2000 Pa- bezpečnostné zaťaženie 3000 Pa)
Skúšky vykonané na referenčnej fasáde 3,00 x 3,50 m
 

Skúška pre von-vý Skúška pre von-výklopné otváranie

» Prievzdušnosť

(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť

(EN 12208:2000): Trieda E2250

» Odolnosť proti vetru

(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,14 m, 1 krídlo