Zábradlie View Crystal

Systém zábradlia, ktorý kombinuje minimalistickú avantgardnú estetiku s maximálnymi požiadavkami na bezpečnosť.

Jedná sa o systém v tvare “U” navrhnutý na použitie lepeného kaleného bezpečnostného skla s možným upevnením tak do podlahy ako aj do podesty.

Systém View Crystal odoláva zaťaženiu 1,0 kN/m aplikovanému vo výške 1,1 m od jeho spodnej časti, preto, a v súlade s Eurokódom 1, je vhodný na použitie v oblastiach: A, B, C1, C2, C3, C4 a E.

» Možnosti

Montáž do podlahy
Montáž v rovine s hranou podlahy
Montáž do podesty:
– Zarovno s podlahou
– Zarovno s dlažbou

» Maximálna výška

1.100 mm

» Možnosti zasklenia

Tento systém zábradlia dovoľuje až 12 možností zasklenia: dvojité sklo 10, 8 alebo 6 mm, spojené až štyrmi PVB vrstvami 0,38 mm.

TYP

LEPENÉ
KOMPOZÍCIA

10- 1.52 -10
10- 1.14 -10
10- 0.76 -10
10- 0.38 -10

8- 1.52 -8
8- 1.14 -8
8- 0.76 -8
8- 0.38 -8

6- 1.52 -6
6- 1.14 -6
6- 0.76 -6
6- 0.38 -6

Skúšky podľa noriem: UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 a UNE 85240:1990 a požiadaviek stanovených v Eurokóde 1 podľa EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

1 – Statická skúška horizontálna smerom von.
2 – Statická skúška horizontálna smerom dovnútra.
3 – Dynamická skúška s mäkkým telesom.
4 – Dynamická skúška s pevným telesom.
5 – Overenie špecifikácií Eurokódu 1 podľa tabuľky 6.12 pre kategórie použitia 3kN/m.

KLASIFIKÁCIA PODĽA UNE 85240:1990: Trieda A-VÝBORNÝ (1)

(1) Skúška na referenčnom zábradlí z lisovaného hliníka a skla, ukotveného do podesty, celkových rozmerov na úrovni terénu: 1100 mm (V) x 1500 mm (D).

Zkouška na referenčním zábradlí z lisovaného hliníku a skla, ukotveného do podesty, celkových rozměrů na úrovni terénu: 1100mm (V) x 1500 mm (D).