Fasáda TP 52

Nová generácia fasády, ktorá sa skladá zo základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov ponúkajúca riešenia pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostredníctvom integrálnych riešení.

Základné profily sú rozmerov od 16 mm do  250 mm pre stĺpy, a od 22.5 mm do  255.5 mm pre priečniky, a rovnako ako doplnkové príslušenstvo sú kompatibilné pre všetky nové fasády  CORTIZO. Kompletná sada týchto profilov a ich mechanických spojov dovoľuje realizáciu všetkých typov fasád (vertikálne, šikmé, s pravým uhlom 90º, polygonálne), a riešení pri zasklievaní sklami veľkých rozmerov a hmotností.

Fasáda TP 52 je tradicný systém fasády, známy tiež ako systém Stick. Upevnenie skla na nosné profily sa uskutočňuje priskrutkovaním prítlačnej hliníkovej lišty z  vonkajšej strany k prvku z tvrdeného plastu zabudovaným  na tento účel na stĺpy a priečniky. Sklo je tak týmto profilom, ktorý disponuje gumovými rozperami, aby sa zabránilo kontaktu sklo-kov,  upevnené zo všetkých štyroch strán. Prítlačná lišta a skrutky zostávajú ukryté pod súvislou vonkajšou krycou lištou.
Maximálna veľkosť prerušenia tepelného mostu 30 mm, spolu s vysokou kapacitou zasklenia až 50 mm a možnosťou zasklievania sklami veľkej hrúbky a energeticky úspornými sklami dávajú tejto novej sérii systému fasád vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti.

Vonkajšia viditeľná časť je rovnakej veľkosti ako vnútorná časť 52 mm.

Certifikácia CWCT podľa britských noriem

Zasklenie

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 56 mm
Minimálna veľkosť otvoru zasklenia: 4 mm

Možnosti otvárania

Von-výklopné, skryté / Von, posuvné, skryté / Otváravo-sklopné / Otváravé, skryté

» Časti

Stĺp – 52 mm / Priečnik- 52 mm

Hrúbka steny profilov

Stĺp – 2,1 mm / 3,0 mm
Priečnik 2,1 mm

» Profily s PTM

od 6, 12 a 30 mm, stohovateľné.

» Max./Min.rozmery
Otváranie von-výklopné

Šírka Max. (L) = 2.500 mm
Výška Max. (H) = 2.500 mm
Šírka Min. (L) = 500 mm
Výška Min. (H) = 650 mm

Otváranie otváravo-sklopné, skryté

Šírka max. (L) = 1.400 mm
Výška Max. (H) = 1.900 mm
Šírka min. (L) = 500 mm
Výška Min. (H) = 660 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo

Otváranie von-výklopné 180 Kg
Otváranie otváravo-sklopné, skryté 100 Kg.

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Krycia lišta 

Krycia lišta eliptická, hĺbka 85mm
Krycia lišta horizontálna, hĺbka 34 mm
Krycia lišta obdĺžniková, hĺbka: 14, 19, 100 a 145 mm
Krycia lišta pyramidálna, hĺbka 155 mm

» Povrchové úpravy 

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Tepelná priepustnosť

Ucw od 0,6 (W/m²K)

Konzultovať rozmer skla

» Britský certifikát CWCT

» Prievzdušnosť

(EN 12152:2000) Trieda AE

Vodotesnosť

(EN 13114:2001) Trieda RE1500

» Odolnosť proti vetru

(EN 13116:2001): VHODNÝ

(návrhové zaťaženie 2000 Pa- bezpečnostné zaťaženie 3000 Pa)
Skúšky vykonané na referenčnej fasáde 3,00 x 3,50 m