Fasáda SG 52

Nová generácia fasády, ktorá sa skladá zo základného systému a širokého sortimentu stĺpov a priečnikov ponúkajúca riešenia pre rôzne estetické a konštrukčné požiadavky architektonických projektov, prostredníctvom integrálnych riešení.

Základné profily sú rozmerov od 16 mm do  250 mm pre stĺpy, a od 22.5 mm do  255.5 mm pre priečniky, a rovnako ako doplnkové príslušenstvo, sú kompatibilné pre všetky nové fasády  CORTIZO. Kompletná sada týchto profilov a ich mechanických spojov, dovoľuje realizáciu všetkých typov fasád (vertikálne, šikmé, s pravým uhlom 90º, polygonálne), a riešení pri zasklievaní sklami veľkých rozmerov a hmotností.

Fasáda SG 52 je tradičný systém fasády, známy tiež ako systém Stick. Upevnenie skla k nosným profilom sa uskutočňuje pomocou spon. Tento systém vyžaduje umiestnenie vložky do komory skla (profil U).Spôsob montáže pomocou kombinácie spon a U profilu umožňuje upevnenie skla na štyroch stranách.
Maximálne prerušenie telepného mostu  30 mm, spolu s vysokou kapacitou zasklenia až  44 mm a možnosť zasklenia sklami veľkej hrúbky a energeticky úspornými sklami dávajú tejto novej sérii systému fasád vynikajúce tepelné a akustické vlastnosti.

Z vonkajšieho pohľadu na systém je vidieť len sklo (bez profilov).

Certifikácia CWCT podľa britských noriem

Zasklenie

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 44 mm
Minimálna veľkosť otvoru zasklenia: 6 mm

* Obráťte sa na väčšie hrúbky

Možnosti otvárania

Von-výklopné, skryté / Von, posuvné, skryté / Otváravo-sklopné / Otváravé, skryté
» Časti
Stĺp – 52 mm / Priečnik- 52 mm

» Hrúbka steny profilov

Stĺp – 2,1 mm / 3,0 mm
Priečnik 2,1 mm

» Profily s PTM

od 6, 12 a 30 mm, stohovateľné.

» Max./Min.rozmery

Šírka Max. (L) = 2.500 mm
Výška Max. (H) = 2.500 mm
Šírka Min. (L) = 500 mm
Výška Min. (H) = 650 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo

Otváranie von-výklopné 180 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

»Povrchové úpravy 

Lakované farby (RAL, mramorové a štruktúrované
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Tepelná priepustnosť

Ucw od 0,6 (W/m²K)

Konzultovať rozmer skla

» Britský certifikát CWCT

» Prievzdušnosť

(EN 12152:2000) Trieda AE

Vodotesnosť

(EN 13114:2001) Trieda RE1500

» Odolnosť proti vetru

(EN 13116:2001): VHODNÝ

(návrhové zaťaženie 2000 Pa- bezpečnostné zaťaženie 3000 Pa)
Skúšky vykonané na referenčnej fasáde 3,00 x 3,50 m