Systém pántového okna s konštrukčnou hĺbkou rámu 70 mm, ktorého silné izolačné schopnosti a nízka hodnota priepustnosti tepla na ráme, len  0.8 W/m²K, sú dosiahnuté vďaka dokonalej kombinácii dizajnu hliníkových profilov, polyamidových tyčí šírky  35 mm, dutého tesnenia z  E.P.D.M. materiálu a systému vypĺňania vnútorného obvodu drážky pre sklo penou z polyolefínu.

Možnosti výroby rovných aj skosených krídel okien ako aj rovných, skosených a oblúkových  zasklievacích líšt.

Veľká kapacita zasklenia až do 58 mm dáva tomuto systému priestor pre použitie energeticky úsporných okien a zasklievaniu okien s veľkou hrúbkou skla čo sa odzrkadľuje v excelentných akustických a tepelných vlastnostiach.

» Maximálne zasklenie:

58 mm

» Možnosti otvárania

Vnútorné otváranie:

otváravé, otváravo-sklopné, skladacie, sklopno-posuvné a sklopné.

Vonkajšie otváranie

otváravé, von-výklopné.

» Časti

Rám – 70 mm / Krídlo – 75 mm

» Hrúbka steny profilov

Okno 1,5 mm
Dvere 1,7 mm

» Šírka polyamidovej vložky

35 mm

» Maximálne rozmery/krídlo

Šírka (L) = 1.600 mm
Výška (H) = 2.800 mm.

» Maximálna hmotnosť/krídlo

150 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy 

Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 0,8 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia

Rw=46 dB

» Prievzdušnosť

(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť

(EN 12208:2000): Trieda E1500

» Odolnosť proti vetru

(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
2 krídla