Systém Cor-70 Industrial s PTM

Predstavuje jednoduchý, ekonomický a univerzálny systém pántového okna, spĺňajúci vysoké požiadavky, ktorý bol vyvinutý s cieľom uspokojiť požiadavky konkrétneho trhového segmentu.

Táto novinka Innovačného oddelenia I+D+i s kovaním Európskehej drážky, má konštrukčnú hĺbku rámu 70 mm a hodnotu tepelnej priepustnosti na ráme len 0.9 W/m²K  čím je schopná vyhovieť rôznej klimatickej záťaži a požiadavkám energetickej účinnosti.

Jednoduchosť montáže systému Cor-70 Industrial znamená nižšiu potrebu  pracovnej sily, možnosť výrobu industrializovať, z čoho vyplýva šetrenie času a nákladov.
Rovná estetika krídla a zasklievacej lišty.

Kapacita zasklenia až do 65,5 mm, umožňuje použitie energeticky úsporných okien a zasklievanie pozostávajúce z okien s veľkou hrúbkou skla čo poskytuje systému vynikajúce  tepelné i akustické vlastnosti.

» Maximálne zasklenie:

55 mm

» Možnosti otvárania

Vnútorné otváranie:

otváravé,otváravo-sklopné, skopno posuvné a sklopné

Vonkajšie otváranie

otváravé, von-výklopné, otáčavé, okolo osi horizontálnej alebo vertikálnej.

» Časti

Rám – 70 mm / Krídlo – 78 mm

» Hrúbka steny profilov

Okno 1,5 mm
Dvere 1,7 mm

» Šírka polyamidovej vložky

32 / 35mm.

» Maximálne rozmery/krídlo

Šírka (L) = 1.600 mm
Výška (H) = 2.600 mm

» Maximálna hmotnosť/krídlo

160 Kg

Konzultovať váhu a maximálne
rozmery podľa typu

» Povrchové úpravy 

Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

» Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 0,9 (W/m²K)

Konzultovať typ, rozmery a sklo

» Zvuková izolácia

Rw=44 dB

» Prievzdušnosť

(EN 12207:2000): Trieda 4

» Vodotesnosť

(EN 12208:2000): Trieda E1200

» Odolnosť proti vetru

(EN 12210:2000): Trieda C5

Skúška na referenčnom okne 1,23 x 1,48 m
2 krídla

» Odolnosť proti vlámaniu

(EN 1627:2011): Trieda/ Třída RC2 (WK2)


Skúška na referenčnom okne 2,52 x 1,47 m
1 krídlo s kovaním EVO SECURITY